Vol 6, No 4 (2012)

Oct-Dec

Table of Contents

Articles

Prasan R. Bhandari, Mohammad Ameeruddin Kamdod
PDF
Joshny Joseph, S. N. Kanchalochana, G. Rajalakshmi, Vedha Hari, Ramya Devi Durai
PDF
Sarajita Barman, Swarnamoni Das
PDF
Gayathri Annadurai, Benish Rose Pious Masilla, Saranya Jothiramshekar, Eganathan Palanisami, Sujanapal Puthiyapurayil, Ajay Kumar Parida
PDF
Geeta Singh, Padma Kumar, Alka Jindal
PDF
Kannoth Mukundan Geetha, Vinaykumar Patil, Vedigounder Murugan
PDF
Jhuma Samanta, Snehendu Bhattacharya, Abtar Chand Rana
PDF
S. Lalitha, S. John Adams, Pisharath Madhavan Deepthi, K. V. Krishnamurthy, Venkatasubramanian Padma
PDF
Madhu Kumari
PDF
Dheeraj H. Nagore, Pankaj S. Patil, Vinod V. Kuber
PDF
Praveen Singh Nayak, Durga Madhab Kar, Shweta P. Nayak
PDF
Palanisamy Bhuvaneswari, Shanmugasundaram Krishnakumari
PDF
Moumita Dutta, Utpal Kumar Biswas, Runu Chakraborty, Piyasa Banerjee, Utpal Raychaudhuri
PDF
Manisha Bhatti, Anjoo Kamboj, Ajay Kumar Saluja, Upendra K. Jain
PDF