Vol 6, No 2 (2012)

Apr-Jun

Table of Contents

Articles

Rajagopal Shanmuga Sundaram, Lakshminarayanan Gowtham
PDF
Tejal Sharma, Gaurav Rawal
PDF
Varsha J. Bansode
PDF
Ashwin Saxena, Pawan Prakash, Mayur Porwal, Neeraj Sissodia, Pravesh Sharma
PDF
Prasan R. Bhandari
PDF
Mattegunta Linga Rao, Nataru Savithramma
PDF
Radhakrishnan Mahesh, Ankur Jindal, Baldev Gautam, Shvetank Bhatt, Dilip Pandey
PDF
Srihari Sheshagiri, Harisha Channappa Rudrappa, Vinay Shukla, Kalpana Shanthibhai Patel, Rajagopala Shrikrishna
PDF
Gangireddy Ramana, Siva Reddy Challa, Ch. V. Rao
PDF
Shivam Joshi, H. M. Chandola, C. R. Harisha, V. J. Shukla
PDF
S. N. Harsha, K. R. Anilakumar
PDF
Subhadra R. Mallick, Priyadarsani Samal, Ram C. Jena, Kailash C. Samal
PDF